Menu
Đăng nhập Đăng ký

Thông tin thành viên

Đã xác thực
Họ và tên Trường Tiểu học Đông Hội
Giới tính Nam
Email c1donghoi-da@hanoiedu.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hội
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Địa chỉ: Khu tái định cư thôn Đông Trù – xã Đông Hội – huyện Đông Anh – Hà Nội Điện thoại: 043 9611060
Xác thực bởi Địa chỉ: Khu tái định cư thôn Đông Trù – xã Đông Hội – huyện Đông Anh – Hà Nội Điện thoại: 043 9611060
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Điểm số 20
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Top