1.Tập thể: - Chi bộ: Trong sạch vững mạnh - Trường: Tập thể lao động tiên tiến - Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc cấp huyện - Chi đoàn: Xếp loại tốt - Liên đội: Mạnh cấp Trung ương 2. Cá nhân: - Tổng phụ trách giỏi cấp thành phố: 1 đ/c - Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố: 01 đ/c - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 07 đ/c - Lao động tiên tiến: 48 đ/c...