Căn cứ vào Quyết định 1076 ngày 07/03/2019 về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc UBND quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội năm 2019. Căn cứ theo Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 14/3/2019 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công...