Thực hiện sự chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh về việc hướng dẫn phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào lớp 1, năm học 2019 - 2020. Ban giám hiệu Trường Tiểu học Đông Hội thông báo tới các bậc phụ huynh có con vào lớp 1 năm học 2019 - 2020, cách đăng kí tuyển sinh trực tuyến trên mạng internet như sau : 1.Thời gian đăng kí tuyển sinh trực...